Współpraca z uczelniami

 

Szkoła mająca w nazwie słowo „akademickie” od początku współpracuje z uczelniami wyższymi w Krakowie. Nasi uczniowie już w pierwszej klasie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych prowadzonych przez kadrę uniwersytecką, dostosowanych do podstawy programowej i przerabianego na lekcjach materiału.

         Od 2015 roku Szkoła ma podpisaną umowę o współpracy z Wydziałem Chemii UJ, a od 2016 roku z Instytutem Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ jako szkoła partnerska, z Instytutem Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego i z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Od 3 lat uczestniczymy też w „Potędze informatyki” organizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu pod patronatem m in. firmy Microsoft. 

TOP