Wolframalpha

www.wolframalpha.com

Polecenia do wypróbowania (kopiuj/wklej lub można wpisać samemu) w białym polu poniżej:

  • plot y = x
  • plot y = x^2
  • plot y = x + 2
  • plot y = x^2 + 2
  • Można tam zadawać pytania na ciekawiące Was tematy,, np. najludniejsze miasto świata. "The most populated city in the world."
  • Można też wykreślić ciekawsze obiekty jak pojedynczą helisę ParametricPlot3D[{1 Sin[t], 1 Cos[t], t}, {t, 0, 2 Pi}]
  • Rozwiązanie równania ze zmiennymi : "Solve y = y^2 -10" lub "Solve y = 3 x^2 + 25"
  • Rysowanie obiektów 2d i 3d: "cube 10 10 10", "square 10 10"; "sphere radius 10"
  • Sumy szeregów, np. geometryczny: "sum series (3+2 x)^n from 0 to infinity"
TOP