Rafał Marzec

 Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Edukacji dla bezpieczeństwa na Wyższej  Szkole  Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Edukacja dla bezpieczeństwa jest dla mnie kształtowaniem odpowiedzialności za siebie i innych, podejmowaniem właściwych decyzji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 

Zdecydowałem się zostać nauczycielem, ponieważ lubię uczyć i wierzę, że wiedza z EDB jest praktyczna i przydatna w życiu.”

TOP