Zapewniamy:

 • kameralną i bezpieczną szkołę dla ambitnych uczniów zlokalizowaną w ścisłym centrum miasta,
 • kompetentną i doświadczoną kadrę dydaktyczną,
 • naukę w systemie jednozmianowym, przedpołudniowym,
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownię biologiczno-chemiczno-fizyczną ze stołem laboratoryjnym oraz niezbędną technologią wizualizacyjną i multimedialną,
 • stałe zajęcia laboratoryjne z biologii, chemii i fizyki, podczas których uczymy pracy zespołowej niezbędnej w późniejszym życiu zawodowym,
 • współpracę z nauczycielami akademickimi wyższych uczelni (Wydziałem Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uj, Instytutem Biologii AP, AGH, PK)
 • zajęcia z native speakerami, co pozwala uczniom przełamać barierę językową w mówieniu i słuchaniu, poszerzyć słownictwo, w praktyce wypróbować swoje umiejętności,
 • możliwość wyboru drugiego języka obcego przez ucznia (do wyboru język niemiecki lub hiszpański),
 • możliwość zorganizowania nadobowiązkowego lektoratu języka rosyjskiego dla chętnych,
 • indywidualnie spersonalizowany, powszechny dla uczniów i nauczycieli dostęp do chmury edukacyjnej Microsoft dedykowanej szkołom średnim i uczelniom,
 • dziennik elektroniczny umożliwiający kontakt on-line z rodzicami,
 • opiekę medyczną dzięki porozumieniu z Przychodnią Bocheńska,
 • zróżnicowane zajęcia wychowania fizycznego na bocheńskich obiektach sportowych,
 • system monitoringu zabezpieczający teren wokół szkoły, wejścia i korytarze,

Ponadto w ramach umowy z rodzicami o nauczaniu dziecka, Liceum Akademickie zobowiązuje się w każdym roku szkolnym do realizacji pakietu „master class”. Zawiera on 6 wyjazdów na wykłady naukowe i zajęcia laboratoryjne oraz dodatkowo 4 dni zajęć prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni. Mają one na celu ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy  z przedmiotów ścisłych w nauce i biznesie. Będą prowadzone interdyscyplinarnie np. łącząc matematykę z informatyką. Niektóre zajęcia częściowo będą prowadzone w języku angielskim. Pomoże to młodzieży przygotować się do studiów w języku angielskim.

W trosce o edukację kulturalną wyjazdy do Krakowa wzbogacone będą o lekcje muzealne, ważniejsze wystawy okresowe czy spektakle teatralne.

Szkoła uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka zachęcając uczniów do udziału w pracy Szkolnego Koła Wolontariatu.

Wszelkie prawa zastrzerzone Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Bochni

TOP