O Nas

Podmiotem prowadzącym szkołę jest Fundacja I like! wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000546390 (NIP 868 196 37 48). Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Więcej na: www.akademickie-gimnazjum.pl

 

 

TOP