Kółko biologiczne

 Kółko biologiczne odbywa się raz w tygodniu (czwartek, po lekcjach). W zależności od programu zajęć trwa od 45-90 minut. Na kółko może przyjść każdy zainteresowany uczeń.

Podczas zajęć przeprowadzamy eksperymenty i obserwacje przewidziane w podstawie programowej oraz te, których treści wykraczają poza nią. Uczniowie uczą się jak prawidłowo przeprowadzić eksperyment lub obserwację, jak zaplanować swoje badania oraz interpretować wyniki. Od początku roku poznali zasady działania ludzkiego ciała oraz anatomię zwierząt i roślin poprzez przeprowadzane sekcje. Uczniowie mają też możliwość zaproponowania tematu zajęć, który ich szczególnie  zainteresował.

TOP