Zapewniamy:

 • kameralną i bezpieczną szkołę dla ambitnych uczniów zlokalizowaną w ścisłym centrum miasta,
 • kompetentną i doświadczoną kadrę dydaktyczną,
 • naukę w systemie jednozmianowym, przedpołudniowym,
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownię biologiczno-chemiczno-fizyczną ze stołem laboratoryjnym oraz niezbędną technologią wizualizacyjną i multimedialną,
 • stałe zajęcia laboratoryjne z biologii, chemii i fizyki, podczas których uczymy pracy zespołowej niezbędnej w późniejszym życiu zawodowym,
 • współpracę z nauczycielami akademickimi wyższych uczelni (Wydziałem Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uj, Instytutem Biologii AP, AGH, PK)
 • zajęcia z native speakerami, co pozwala uczniom przełamać barierę językową w mówieniu i słuchaniu, poszerzyć słownictwo, w praktyce wypróbować swoje umiejętności,
 • możliwość wyboru drugiego języka obcego przez ucznia (do wyboru język niemiecki lub hiszpański),
 • możliwość zorganizowania nadobowiązkowego lektoratu języka rosyjskiego dla chętnych,
 • indywidualnie spersonalizowany, powszechny dla uczniów i nauczycieli dostęp do chmury edukacyjnej Microsoft dedykowanej szkołom średnim i uczelniom,
 • dziennik elektroniczny umożliwiający kontakt on-line z rodzicami,
 • opiekę medyczną dzięki porozumieniu z Przychodnią Bocheńska,
 • zróżnicowane zajęcia wychowania fizycznego na bocheńskich obiektach sportowych,
 • system monitoringu zabezpieczający teren wokół szkoły, wejścia i korytarze,
TOP