Katarzyna Urbanik

 Absolwentka  geografii na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie,  Wiedzy o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości na Uniwersytecie Pedagogicznym,

TOP