Katarzyna Michalik

 
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia magisterskie ze specjalizacją z genetyki i biologii rozrodu. Obecnie kończy studia doktoranckie z dziedziny biologii.

Na co dzień staram się łączyć dwie moje największe pasje. Pierwszą z nich, jest rozwijające się od wczesnej młodości, zainteresowanie biologią, szczególnie antropologią i biologią rozwoju. Drugą pasję stanowi natomiast nauczanie, w szczególności praca z młodymi, dopiero kształtującymi się umysłami. Uważam, że najlepszą metodą przybliżania uczniom świata przyrody i nauk ścisłych, jest łączenie ich z zabawą i angażowanie wszystkich zmysłów w procesy poznawcze. Wszystkie nauki przyrodnicze są przedmiotami doświadczalnymi, więc nie da się ich uczyć z samych książek. Wolę by uczniowie angażowali się w naukę poprzez przeprowadzanie eksperymentów, obserwacje czy realizację projektów. Angażując wszystkie zmysły jednocześnie, można dotrzeć do większej ilości uczniów i pomóc im zapamiętać nie tylko umysłem ale i wzrokiem, smakiem czy słuchem.

Uczę w tej szkole bo nie boję się wyzwań i odpowiedzialności. Chcę pracować w szkole i mieć wpływ na rozwój kolejnych pokoleń naukowców i fascynatów biologii. 

TOP