Zgodnie z reformą oświaty działające od roku 2015/2016 Akademickie Gimnazjum w Bochni przekształca się z dniem 1 września 2018 w trzyletnie Akademickie Liceum.
Liceum będzie ukierunkowane na przedmioty ścisłe(matematyka, informatyka, fizyka, biologia i chemia) z wysokim poziomem nauczania języków obcych.

Trwa rekrutacja w Liceum Akademickim

TOP