Zgodnie z reformą oświaty działające od roku 2015/2016 Akademickie Gimnazjum w Bochni przekształciło się z dniem 1 września 2018 w Akademickie Liceum. Od 1 września 2019 roku w Szkole będą klasy trzyletniego liceum dla absolwentów gimnazjów i czteroletniego liceum dla absolwentów szkół podstawowych
Liceum ukierunkowane jest na przedmioty ścisłe (matematyka, informatyka, fizyka, biologia i chemia) z wysokim poziomem nauczania języków obcych.
Jakość na każdej lekcji
Wyniki Szkoły
TOP