Zgodnie z reformą oświaty działające od roku 2015/2016 Akademickie Gimnazjum w Bochni przekształca się z dniem 1 września 2018 w trzyletnie Akademickie Liceum.

Liceum będzie ukierunkowane na przedmioty ścisłe (matematyka, informatyka, fizyka, biologia i chemia) z wysokim poziomem nauczania języków obcych.

„Zapotrzebowanie na informatyków, pracowników IT jest gigantyczne. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji szacują, że w tej chwili w Polsce jest 50 tys. wakatów. Komisja Europejska mówi o 800 tys. wakatów w Unii do końca 2020 roku. IT na pewno jest przyszłością i bardzo szybko się rozwija. Deficyt informatyków w Polsce, według ostatnich badań, dalej się pogłębia, o od 3 do 5 proc. rocznie wg szacunków MEN. Potrzeby rynku rosną szybciej, niż możliwości kształcenia uczelni” –  Polskie Radio 24.

Dynamiczny rozwój obserwujemy też w naukach biologiczno-chemicznych, takich jak medycyna, farmacja, genetyka, kryminalistyka, biomedycyna, biotechnologia, inżynieria medyczna, telemedycyna, mikrobiologia, nanoinżynieria, chemia medyczna, diagnostyka laboratoryjna, dietetyka, stomatologia, weterynaria…itd.

Close Menu